KRIK Hordaland

KRIK Hordaland ble stiftet som et fylkeslag i 1994. Vi driver i dag et omfattende arbeid i hele Hordaland.

KRIK Hordaland har rundt 45 lokallag og 1500 medlemmer, og distriktskontoret ligger i Bergen. Vi arbeider etter samme visjon som KRIK Sentralt: "Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet".

KRIK Hordaland er et mellomledd mellom KRIK Sentralt og lokallagene, og har blant annet disse arbeidsoppgavene:

  • Bidra til oppstart av nye lokallag
  • Følge opp eksisterende lokallag, "være olje i lokallagsmaskineriet".
  • Drive ledertrening
  • Arrangere lederhelger, turneringer og leirer
  • Sette opp busser til nasjonale KRIK-arrangementer.

KRIK Hordaland er i stor grad basert på frivillighet, og vi har blant annet svært mange studenter involvert i styrearbeid, forskjellige team og lokallag. KRIK Hordaland-styret er øverste organ i KRIK Hordaland, og du kan lese mer om både styret, ansatte og forskjellige team under "Hvem er vi?"

Kristen Idrettskontakt Hordaland

Postboks 75
5838 BERGEN

webløsning utviklet av mWEB

 

E-post: hordaland@krik.no
Tlf. 45 87 26 98

Lokallagsoversikt KRIK Hordaland