Årsmøte og valg i KRIK Hordaland 2016


ENDRET TIDSPUNKT OG DATO FOR ÅRSMØTET:

Nytt tidspunkt, tirsdag 1. mars kl 1900, er det klart for årsmøte i KRIK Hordaland. Her kan du som medlem ta opp saker, stemme på kandidater til styre, eller selv stille som kandidat i styret.

Tid: Tirsdag 1. mars, kl 1900

Tid: Torsdag 25. februar, kl 19.00 

Sted: Kalfarveien 10, Bergen

 

Det er snart tid for det årlige årsmøtet i KRIK Hordaland. Dette er en gyllen mulighet for deg som medlem å bestemme hvordan KRIK Hordaland skal jobbe fremover, og vi håper at flest mulig vil ta veien til årsmøtet. Møtet er åpent for alle interesserte. 

 

Planen for kvelden ser slik ut: 

1. Åpning og konstituering v/leder og valg av ordstyrer og referent

2. Godkjenning av styret sin årsmelding

3. Godkjenning av regnskap for 2015

4. Godkjenning av forslag til budsjett for 2016

5. Eventuelt innkomende forslag fra styret eller medlemmer. 

6. Valg av styre

7. Andre saker 

8. Avslutning 

 

Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet kan sendes til hordaland@krik.no .

 

Har du lyst til å stille til kandidatur i styret kan du sende dette på mail til hordaland@krik.no . Skriv litt om deg selv og motivasjon for å være i styret. Har du spørsmål anngående valget, kan du ringe distriktsmedarbeider Mats Herman Aunevik på 924 19 873.  

 

Vel møtt! 

Kristen Idrettskontakt Hordaland

Postboks 75
5838 BERGEN

webløsning utviklet av mWEB

 

E-post: hordaland@krik.no
Tlf. 45 87 26 98

Lokallagsoversikt KRIK Hordaland